Bodysun - solárium, solární studia Brno, Praha, Olomouc, Prostějov, Třebíč

Všeobecné podmínky a pravidla věrnostního programu Bodyfun společnosti Bodysun, s.r.o.

I. Základní pojmy

Společnost Bodysun, s.r.o. (dále jen společnost Bodysun) připravily pro zákazníky věrnostní program, nazvaný Bodyfun. Společnost Bodysun tak svým zákazníkům - členům věrnostního programu - poskytuje bonus (tzv. obratový naturální rabat) ve formě zboží a služeb. Na základě přesně definované výše obratu (nákupů) dosažené zákazníkem, mají tedy členové věrnostního programu možnost odebrat zboží a služby definované v katalogu věrnostního programu (dále jen katalogu). Společnost Bodysun je také oprávněna k poskytování zboží a služeb ve věrnostním programu přizvat partnery. O takové skutečnosti bude společnost Bodysun své zákazníky - členy věrnostního programu - informovat.
Členství ve věrnostním programu je bezplatné.

II. Členství a bonus karta

Členem věrnostního programu je zákazník, pouze fyzická osoba. Členství ve věrnostním programu vzniká všem stávajícím i všem novým zákazníkům společnosti Bodysun, a to na základě vytvoření a zaregistrování členské karty společností Bodysun. Společnost Bodysun si vyhrazuje právo jednostranně rozhodnout o založení, zaregistrování, pozastavení i zrušení členství jednotlivých zákazníků ve věrnostním programu. Na členství ve věrnostním programu nevzniká zákazníkovi právní nárok. Členství vzniká až po registraci karty na jméno zákazníka. Každý člen věrnostního programu může obdržet a používat pouze jednu členskou kartu.
Karta je nepřenosná a nemůže být užita jinou osobou, včetně osoby blízké.Členskou kartou se rozumí virtuální bodový účet v informačním systému společnosti Bodysun zřízený na jméno zákazníka. Je totožný s členstvím ve věrnostním programu. Na základě dosaženého obratu jsou zákazníkovi - členovi věrnostního programu - připisovány body na tzv. členskou kartu.

III. Způsob bodového hodnocení na bonus kartě

Body jsou zaznamenávány na bonus kartu při každém nákupu v jakékoliv provozovně společnosti Bodysun. K načtení bodů musí člen věrnostního programu vždy předložit aktivovanou členskou kartu. Průchodem magnetické pásky čtecím zařízením na provozovně je teprve možné body do věrnostního programu přičíst. Případné technické nedostatky, které znemožní načtení bodů neznamenají porušení pravidel ze strany společnosti Bodysun. Zákazník bere na vědomí, že na načtení bodů neexistuje žádný právní nárok.
Množství bodů je přímo úměrné výšce obratu uskutečněného členem věrnostního programu při jednotlivých nákupech a to v poměru (tzv. obratový koeficient), o kterém budou členové věrnostního programu informováni v katalogu, nebo v jiných informačních materiálech věrnostního programu. Aktuální bodový stav na bonus kartě je možné kdykoli zjistit dotazem na provozovnách společnosti Bodysun a při přihlášení člena věrnostního programu do chráněného zákazníckého přístupu na webové stránce www.bodysun.cz společnosti Bodysun.
Jednotlivé zboží a služby, které jsou nabízené v katalogu, mají stanovenou bodovou hodnotu. Katalog věrnostního programu poskytují zdarma členům věrnostního programu zaměstnanci na všech provozovnách Bodysun, nebo je do něj možné nahlédnout na webové stránce www.bodysun.cz společnosti Bodysun.
Body připsané na členskou kartu nebo produkty z katalogu není možné vyměnit za peněžní hotovost.

IV. Výměna bodů za zboží a služby

Výměnu bodů za zboží a služby z katalogu může být člen věrnostního programu dvojím způsobem:


1.1) Fyzickým odběrem zboží nebo poukazu na službu z katalogu na provozovnách Bodysun. Člen věrnostního programu si na jakékoliv provozovně zažádá o zboží nebo poukaz na službu z aktuálního katalogu.
A) Zboží bude aktuálně k dispozici na provozovně. Obsluha provozovny jej oproti odečtení příslušných bodů z členské karty ihned vydá majiteli příslušné členské karty.
B) Zboží nebude aktuálně k dispozici na provozovně. Obsluha příjme objednávku na dané zboží. Zboží bude dle možností dodáno na provozovnu, kde byla učiněna objednávka. Majitel členské karty bude dle předem dohodnutého způsobu informován o možnosti si objednané zboží kdykoliv v provozní době vyzvednout.
Převzetí zboží členem věrnostního programu bude dokladováno vystavením daňového dokladu s nulovou cenou a zapsanou bodovou hodnotou zboží či služby. Reklamace lze uplatňovat stejným způsobem jako při nákupu zboží a služeb.

1.2) Odběrem služeb na provozovně, kde se příslušná služba vykonává. Vždy ale po předchozí objednávce s odsouhlasením termínu a specifikace požadované služby.


2) Zasláním zboží na adresu člena věrnostního programu uvedenou v kartě člena věrnostního programu. Po učinění objednávky na jakékoliv provozovně Bodysun a kdy nebude požadované zboží k dispozici na provozovně, může společnost Bodysun rozhodnout o zaslání objednaného zboží na adresu uvedenou členem věrnostního programu.
Je povoleno odebrat zboží nebo službu i nakumulováním bodů z více členských karet. V tomto případě je ale nutné při odběru zboží nebo služby zajistit fyzickou přítomnost všech majitelů členských karet včetně členských karet, z kterých budou body odečteny. Nárok na výměnu má pouze a výlučně zákazník, na jehož jméno je karta vystavena.

V. Sortiment zboží a služeb v katalogu

Zboží a služby nabízené ve katalogu jsou k dispozici po dobu platnosti uvedené ve katalogu, případně do vyčerpání skladových zásob. Společnost Bodysun si vyhrazuje právo náhrady zboží, které není k dispozici v daném období (z důvodu vyčerpání skladových zásob nebo zásahem vyšší moci). V takových případech společnost Bodysun dodá zákazníkovi zboží srovnatelné kvality a druhu. Bodysun si vyhrazuje právo některý typ zboží stáhnout trvale nebo dočasně z nabídky katalogu.
Parametry a zobrazení uvedené ve katalogu mají jen informativní charakter. K jednotlivým produktům patří pouze příslušenství uvedené v katalogu.

VI. Neuznání bodů a nároku na odebrání zboží a služeb z katalogu

1) Body nebudou členu věrnostního programu uznány v následujících případech: a) body byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému, b) body se vážou na transakci, která byla z jakéhokoli důvodu zrušena, nebo byla poskytnuta náhrada jiným způsobem.

2) Nárok na odebrání zboží a služeb z katalogu nebude uznán po dobu, kdy člen věrnostního programu bude v prodlení se zaplacením některé z faktur nebo jiné bezhotovostní platby.

VII. Závěrečná ustanovení

Společnost Bodysun si vyhrazuje právo jednostranné změny Všeobecných podmínek a pravidel věrnostního programu.
Zákazník souhlasí v souladu s příslušnými ust, z,č, 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů s tím, aby společnost Bodysun s.r.o. zpracovávala jeho osobní údaje a nakládala s nimi v souladu se zákonem. Zákazník souhlasí s tím, že mu společnost Bodysun s.r.o. bude zasílat nabídku na poskytování zboží a služeb, a to jak formou poštovních zásilek, tak prostřednictvím e-mailu.

V Brně dne 1.5.2005

SEO: libor@lomar.cz
Doporučujeme: Ersteleasing&Delete | Pneuservis Carena | Lomar.cz | U meděné pánve | Smorava | Pivnice Masný růžek | Jiné investice | Jiné půjčky | Realizacepohledavek | AV Návody

Provozovatel: Bodysun s.r.o., Pod sídlištěm 1, Brno 636 00. IČO : 25326716. Společnost je zapsaná u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 26121